"The public bathrooms are here."

แปลว่า:ห้องน้ำสาธารณะอยู่ที่นี่

May 26, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ทำไมผิดก็ตอบเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/vZYE19

ทำไมผิดตอบเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/vZYE19

ทำไมผิดตอบเหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/AdisakTong

ตอบเหมือนกันดันผิด


https://www.duolingo.com/profile/3E445

อะไร มันก็ถูกนะ ผิดๆอยู่ได้


https://www.duolingo.com/profile/vZYE19

ผิดอยู่ได้


https://www.duolingo.com/profile/Shinozaki_Light

???????????????????????


https://www.duolingo.com/profile/vZYE19

ตอบเหมือนกันดันผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย