Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The public bathrooms are here."

แปลว่า:ห้องน้ำสาธารณะอยู่ที่นี่

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

ทำไมผิดก็ตอบเหมือนกัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา