Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ học bài đầu tiên."

Dịch:They study the first unit.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Huy106484

"They learn the first lesson " thì sao?

3 tháng trước