"They have a new government."

แปลว่า:พวกเขามีชุดรัฐบาลใหม่

May 26, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/NoraphatCh

พวกเขามีรัฐบาลชุดใหม่


https://www.duolingo.com/profile/chumsuwann

7 ปียังไม่ไปไหน


https://www.duolingo.com/profile/Serm935

in thailand/รัฐบาลชุดใหม่


https://www.duolingo.com/profile/UbonLao

I think you answer has a problem.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย