"Minutes and seconds"

แปลว่า:นาทีและวินาที

May 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuperThai

ไม่ได้เติมsก็ผิดหรอ


https://www.duolingo.com/profile/w3WA5

เว้นวรรคตามต้นฉบับ... ผิดซะงั้น


https://www.duolingo.com/profile/ThanakritR

หลายนาทีและหลายวินาที ไม่ได้หรอ


https://www.duolingo.com/profile/xfairysz

แค่เขียนช่องไฟเอง แค่นี้ก้ผิด?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย