Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Minutes and seconds"

แปลว่า:นาทีและวินาที

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/xfairysz

แค่เขียนช่องไฟเอง แค่นี้ก้ผิด?

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา