"ฉันไม่อยู่"

แปลว่า:I am away.

May 27, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย