Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Houses with restaurants"

แปลว่า:บ้านกับภัตตาคาร

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

ร้านอาหารก็ได้มั้ง

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา