"Please,givememoredetails."

Dịch:Làm ơn cung cấp cho tôi nhiều chi tiết hơn.

7 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Blackcat439714

"Làm ơn cung cấp nhiều chi tiết hơn cho tôi" cũng nên được chấp nhận!

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sparkle546524

"Làm ơn cung cấp nhiều chi tiết hơn cho tôi " cũng đúng chứ nhỉ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 869

Xin vui lòng cung cấp cho tôi nhiều chi tiết hơn!

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.