Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Please, give me more details."

Dịch:Làm ơn cung cấp cho tôi nhiều chi tiết hơn.

2 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Blackcat439714

"Làm ơn cung cấp nhiều chi tiết hơn cho tôi" cũng nên được chấp nhận!

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sparkle546524

"Làm ơn cung cấp nhiều chi tiết hơn cho tôi " cũng đúng chứ nhỉ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
SNbDmZ
  • 25
  • 717

Xin vui lòng cung cấp cho tôi nhiều chi tiết hơn!

1 tháng trước