"I have thirteen cats."

แปลว่า:ฉันมีแมวสิบสามตัว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/JeeraMeemu

เหมือนกันทุกตัวอักษร แล้วบอกผิดตรงไหน มั่วจริงๆ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย