1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Ani se nesnažil!"

"Ani se nesnažil!"

Translation:He was not even trying!

May 29, 2018

7 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Pollyhs

is this the same as he didn't even try. in Czech?


https://www.duolingo.com/profile/LetitiateT

Plese how to know, where is "even"? Prosím kde ve větě stojí "even"? Myslím nějaké pravidlo pro takovéto delsi/záporné věty.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Takové pravidlo neznám. Doporučuji si prostě takových pár vět projít a člověk na to získá cit. Tady patří před to gerundium nebo před sloveso try, ale even se může vyskytnout v různých větách.


https://www.duolingo.com/profile/LetitiateT

Dekuji. Takže by mohlo být i "He even was not trying..." i "He was not even trying..."?


https://www.duolingo.com/profile/nueby

To druhé je OK, to první zní špatně. Při určité intonaci by se dalo použít jako "Ani on se nesnažil." Zkuste si najít věty na ngrams a porovnat si je co do frekvence sama. Významové posuny budete muset odchytit z kontextu jednotlivých odkazů. Tu máte příklad použití ngrams a potvrzení mého tvrzení shora.

A ještě jeden odkaz vám tu nechám, na zajímavou učebnici, i když tedy jen v angličtině: https://archive.org/download/EnglishGrammar_201903/English%20Grammar_text.pdf. V té se dá hledat text, a při troše snahy najdete:

In a non-correlative construction, not even can also occur initially, but only with normal subject-verb order. The focus is on the subject:

Not even John protested.

If the focus of even is to be on the predication (or part of it), not even must follow the operator:

John may not even have been protesting.

"Operator" je vysvětlen v odstavci 2.3 na straně 11.

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.