Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เราเขียนชื่อของผู้หญิง"

แปลว่า:We write the women's names.

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/EARNLY1

names ไม่เติม s ได้มั้ย

1
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา