"เราเขียนชื่อของผู้หญิง"

แปลว่า:We write the women's names.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/EARNLY1

names ไม่เติม s ได้มั้ย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

women ผู้หญิงหลายคนมีคนละชื่อเท่ากับมีหลายชื่อ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kieattiwon

names ไม่เติม s ครับ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/wrong20

เติม s ครับเพราะมีหลายชื่อ

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย