Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The men drink water."

แปลว่า:ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/PetchKhomk

ผู้ชายคนเดียว

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา