"The men drink water."

แปลว่า:ผู้ชายหลายคนดื่มน้ำ

May 30, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PetchKhomk

ผู้ชายคนเดียว


https://www.duolingo.com/profile/NinaRaksit

Men คือผู้ชายหลายคน Man คือผู้ชายคนเดียว ถูกแล้วค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/OhYosita

อยู่ตรงไหนผู้ชายหลายคน


https://www.duolingo.com/profile/Maki465714

ตอบถูกแต่คำว่า นํ้า ไม่ผ่านสักที ต้องพูดผ่านไมโครโฟน ถึงจะผ่านให้


https://www.duolingo.com/profile/RitMedia

เวลาพิมพ์ ใช้ ไม้โท ก่อนสระ อำ


https://www.duolingo.com/profile/pun112182

ต้อง drinks?

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย