"The girl has her own plate."

แปลว่า:เด็กผู้หญิงคนนี้มีจานของตัวเอง

May 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ducky-kl1

ตอบถูกตามเฉลยแต่บอกว่าผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย