Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The man eats a lemon."

แปลว่า:ผู้ชายคนนี้กินมะนาวลูกหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/ivBu5

ทำไม eat ต้องเติม s ครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ponn17

เป็นบุคคลที่เจาะจง มั้ง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา