Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Αυτός έχει έναν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία."

Μετάφραση:He has an important role in society.

πριν από 4 μήνες

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/Valentine897317

"he has a significant role in the society"......να το συμπληρώσετε ως σωστό.

πριν από 4 μήνες