Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The department has a great budget."

Dịch:Ban có một ngân sách lớn.

0
2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dr.Parker
Dr.Parker
  • 13
  • 10
  • 10
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8

What the hell with this Vietnamese'mean?. You guys must do it better.

1
Trả lời2 tháng trước