Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"นั่งรถเมล์ไปโรงเรียน"

แปลว่า:Her brother goes to school by bus.

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

คำว่าพี่ชายอยู่ที่ไหน

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bourne806059

สัด

0
ตอบกลับ วันที่แล้ว