"We cooked together."

แปลว่า:พวกเราได้ทํากับข้าวด้วยกัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Poo310432

ขอนี้ผมเขียนถูกแล้วแต่ทำไมขึ้นว่าผิดอะคับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sirirupmoh1

พวกเราได้ทำอาหารด้วยกัน ผิด

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Miss.Hongfa

fuuk duolingo

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mod503453

พวกเราได้ทำอาหารด้วยกัน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/TheMan747492

I don't understand

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/yah558640

พิมพ์ถูกแต่ไม่ให้ผ่าน งงอีกแล้วค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย