"Εγώ έχω μια οικογένεια."

Μετάφραση:I have a family.

πριν από 6 μήνες

1 σχόλιο


https://www.duolingo.com/giann123330

Μπορούμε να πούμε και i have got a family

πριν από 3 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.