"คุณจะมากินอาหารเย็นกับฉันคืนนี้ไหม"

แปลว่า:Will you come have dinner with me tonight?

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/NowNoww

Are you going to ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ บริบทนี้

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย