1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "คุณจะมากินอาหารเย็นกับฉันคืน…

"คุณจะมากินอาหารเย็นกับฉันคืนนี้ไหม"

แปลว่า:Will you come have dinner with me tonight?

June 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NowNoww

Are you going to ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ บริบทนี้

Learn English in just 5 minutes a day. For free.