"Βάλε το ποτήρι στο τραπέζι."

Translation:Put the glass on the table.

June 1, 2018

3 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Anas276

What's the difference if I say "Βάλε το ποτήρι πάνω από το τραπέζι" instead?

June 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/StellaNtal
Mod
  • 1023

That would be "above" the table. "On" is πάνω σε / επάνω σε

June 1, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Stergi3

Better translate "over the table" in this case. Stella noticed the difference.

June 1, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.