"She eats."

แปลว่า:เธอกิน

June 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SySG14

เธอกิน


https://www.duolingo.com/profile/Kookkik127658

เธอกิน


https://www.duolingo.com/profile/poom598138

ทำำมต้องเติม s


https://www.duolingo.com/profile/WarisaraPl

ทำไมถึงมี s


https://www.duolingo.com/profile/MapingTP

บอกหน่อยทำไมใช้ " EATS "


https://www.duolingo.com/profile/Thanawath

ใช้ "เธอรับประทาน" ได้ไหม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย