"She reads you a menu."

แปลว่า:เธออ่านรายการอาหารให้คุณฟัง

June 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/phouttason

เขียนถูกเเล้ว


https://www.duolingo.com/profile/amnoeylims

เขีบนถูกนะครับ


https://www.duolingo.com/profile/NongtaiiJ

เขียน​ตรงกัน ทำไมผิดละ


https://www.duolingo.com/profile/RittichaiR1

เธออ่านรายการอาหารของคุณ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย