Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Today the juice is worse than yesterday."

Dịch:Hôm nay nước hoa quả thì tệ hơn hôm qua.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hJgVv
hJgVv
  • 14
  • 114

"Nước hoa quả" hoặc "nước trái cây" tôi nghĩ giống nhau

2 tuần trước