"Todaythejuiceisworsethanyesterday."

Dịch:Hôm nay nước hoa quả thì tệ hơn hôm qua.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hJgVv
hJgVv
  • 22
  • 218

"Nước hoa quả" hoặc "nước trái cây" tôi nghĩ giống nhau

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.