"Soy un niño"

翻译:我是一个男孩

6 个月前

4 条评论


https://www.duolingo.com/tang9xi

我是一个男孩

6 个月前

https://www.duolingo.com/Emmanuel318655

Soy mexicano les enseño español

4 个月前

https://www.duolingo.com/alfredog877888
alfredog877888
 • 20
 • 11
 • 11
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 224

Anuncia en olx

4 天前

https://www.duolingo.com/EAFT6
EAFT6
 • 14
 • 12
 • 6
 • 4
 • 2
 • 2

誰可以關注我?我在完成多鄰國的任務

3 个月前
每天 5 分钟就能学西班牙语了!且完全免费!