"When do you need it?"

แปลว่า:พวกคุณต้องการมันเมื่อไหร่

June 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

คำว่าyouแปลว่าคุณ แล้วพวกคุณแปลจากคำไหน


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ลอกตามแล้วทำไมถึงยังผิดอีก งงงงง


https://www.duolingo.com/profile/suppasorn

ทำไมพวกคุณอะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย