"Những bức ảnh"

Dịch:The photos

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oanhhoang328751

Phải là camera mới đúng chứ

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.