Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You stayed out all night without calling."

Dịch:Bạn đã ở ngoài cả đêm mà không gọi.

0
2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ktrinh1d
ktrinh1d
 • 23
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 226

tự like...... bạn bị tự kỉ ak :D

0
Trả lời2 tháng trước