"Youstayedoutallnightwithoutcalling."

Dịch:Bạn đã ở ngoài cả đêm mà không gọi.

7 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ktrinh1d
ktrinh1d
 • 25
 • 17
 • 16
 • 12
 • 11
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 373

tự like...... bạn bị tự kỉ ak :D

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.