Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi ở trên sân khấu."

Dịch:We are on stage.

0
2 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Truc180265

La dung ma lai noi sai

0
Trả lời2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thin664925

Easy

0
Trả lời2 tuần trước

https://www.duolingo.com/PhanThKimH

Stage

0
Trả lời2 tuần trước