"I do not want to know."

แปลว่า:ฉันไม่อยากรู้

June 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ตอบเหมือนกันทำไมไม่ถูก
งงงงง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย