Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi làm việc trong lĩnh vực công nghệ."

Dịch:I work in the technology field.

3 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/sandy344952

Tôi có một ít thứ muốn nhắc đến các bạn trong cách phát .

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/sandy344952

Từ "championship" chúng ta sẽ đọc là kam py on sip . Chữ 'ch' chúng ta sẽ phát âm thành " k " chứ ko là " ch " .

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/sandy344952

Nhưng tùy theo từ thôi , ví dụ như từ khác " chair " chúng ta sẽ đọc khác từ nãy nha ! "Choe " từ này được phát âm có ch còn từ nãy phát âm có k . Chúng ta cần lưu ý , có một số âm câm chúng ta sẽ ko đọc chữ đầu mà đọc . Ví dụ như " hour " . Chúng ta đọc ao . Không đọc hao . Âm câm là h nên sẽ không đọc nó nha các bạn . Hãy nhớ ví dụ của mình mà làm trong thức tế đấy !

3 tháng trước