"These book are of benefit to me."

แปลว่า:หนังสือพวกนี้มีประโยชน์กับฉัน

June 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PiTT_PoL

these books are ... not these book are...


https://www.duolingo.com/profile/Phatcharap11

หนังสือหลายเล่ม book ต้องเติม s สิ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย