1. Forum
 2. >
 3. Topic: Czech
 4. >
 5. "This chair is for Žofie."

"This chair is for Žofie."

Translation:Tahle židle je pro Žofii.

June 4, 2018

4 Comments


[deactivated user]

  Ta židle. Proč je to špatně? Jsem Čech a nevidím v tom problém. Why is it wrong? I am Czech and I don't see a problem.


  https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

  Rozlišujeme v tomto kurzu poměrně důsledně ten, tamten, tamhleten oproti tento, tenhle, tenhleten. Dělají to tak i jiné kurzy a myslím, že tam sémantický rozdíl vidět je. První skupinu překládáme pomocí the, that, druhou pomocí this. Myslím, že i tam je vidět významový rozdíl.


  https://www.duolingo.com/profile/JakubNerud

  Přesně, nechápu proč musí být ten překlad doslovný.


  https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

  Protože this a that není totéž. Stejně jako není totéž "toto" a "tamto".

  Na Duolingu mají být překlady tak přesné, jak je to rozumně možné.

  Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.