"Tuhle větu jste opravdu nepřeložili příliš dobře."

Translation:You really did not translate this sentence too well.

June 4, 2018

8 Comments


https://www.duolingo.com/PUpyZ

Měl jsem vybrat mezi nepřeložili a nepřekládali. Obojí je možné, např. když učitelka rozebírá se třídou výsledky testu, bude se hodit spíše nepřekládali (většina žáků, ne všichni). Zvolil bych jiný výraz pro špatnou odpověď.

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/VladaFu

To znamená ve cvičení Označte všechny správné odpovědi? Protože tato věta má překlady do češtiny vypnutá.

Nesouhlasím úplně s tím hodnocením vhodnosti, ale budiž. Stejně se s tím ale nedá nic dělat. Ty špatné odpovědi generuje počítač.

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/PUpyZ

Cvičení, kde se objevila věta

"Tuhle větu jste opravdu ____ příliš dobře."

A k tomu výběr odpovědi buď "1) nepřeložili" nebo "2) nepřekládali" (typ radio button, ne check box)

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/VladaFu

Ajo. Tak to je schválně. Vám opravdu přijde, že by se tam to nedokonavé sloveso hodilo? To by ti žáci museli překládat jeden po druhém a pak je učitelka musela vyhodnotit najednou. Takový případ snad můžeme zanedbat.

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/PUpyZ

Jak jsem psal, žáci budou psát test z cizího jazyka a druhý den to přinese učitelka opravené a bude s žáky test rozebírat. Dojde k určité větě v testu a řekne: "Tuhle větu jste opravdu nepřekládali příliš dobře.". Nepřeložili by bylo pro případ, kdyby se žáci shodli na jednom společném překladu.

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/BoneheadBass

On the EN side, "You did not really translate this sentence too well" also works well, though the translation shown above could be read with a little more emphasis on "really." Does the CZ sentence accommodate the alternative position of "really"? If so, I will add it.

March 28, 2019

https://www.duolingo.com/VladaFu

Yes, it does.

March 28, 2019

https://www.duolingo.com/BoneheadBass

Thanks; done.

March 28, 2019
Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.