"She loves coffee."

แปลว่า:เธอรักกาแฟ

June 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/NicezTimet

เขีนนถูกเเต่ทำไมให้ผิดอะครับ


https://www.duolingo.com/profile/AumSuda

เขียนถูกแต่ทำไมผิดอะคับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย