"Η απενεργοποίηση είναι καλύτερη από την διαγραφή."

Translation:Deactivation is better than deletion.

June 4, 2018

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/robert672165

it's becoming clear that this does relate to closing an account, or perhaps deleting an application--or maybe it's an argument against capital punishment

July 25, 2018

https://www.duolingo.com/profile/DarrenReiley

Διαγραφή is essentially "overwrite," yes?

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/profile/troll1995

No, overwrite is επεγγράφω< επι (on) + εν (in) +γράφω (write) = writing something inside, on top of something else. Διαγραφή < δια (through) + γράφω (write) so it is essentially "write through".

June 5, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Meowe3

Αν δεν είναι ένας λογαριασμός στο Facebook

June 30, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.