1. Forum
  2. >
  3. Konu: English
  4. >
  5. ingilizcedeki çoğul ekleri(-s…

https://www.duolingo.com/profile/asligul02

ingilizcedeki çoğul ekleri(-s, -es, ve -ies)

Arkadaşlar türkçede olduğu gibi ingilizcedede çoğul ekleri vardır.türkçedeki çoğul ekleri -lar ve -ler ken ingilizcedekiler -s,-es ve -ies dir. 1.İngilizcedeki -s takısı örnek: hand=>hands (el=>eller) book=>books (kitap=>kitaplar) pencil=>pencils (kalem=>kalemler) 2.İngilizcedeki -es takısı a.Sonunda x harfi olan kelimelerin sonuna -es takısı gelir. örneğin: box=>boxes (kutu=>kutular) b.Sonu -ss ile biten kelimelerin sonunda -es takısı kullanılır. örneğin: glass=>glasses (bardak=>bardaklar) c.Sonu -ch ile biten kelimelerin sonunda -es takısı kullanılır. örneğin: match=>matches (kibrit=>kibritler) d.Sonunda -s harfi olan kelimelerin sonunda -es takısı kullanılır. örneğin: bus=>buses (otobüs=>otobüsler) e.Sonun -sh ile biten kelimelerin sonunda -es takısı kullanılır. örneğin: brush=>brushes (fırça=>fırçalar) d.Sonunda -o harfi olan kelimelerin sonunda -es takısı kullanılır. örneğin: tomato=>tomatoes (domates=>domatesler) 3.İngilizcedeki -ies takısı. sessiz harf+y ise sonuna -ies takısı gelir ve y harfi düşer. örneğin: family=>families (aile=>aileler) cherry=>cherries (kiraz=>kirazlar) city=>cities (şehir=>şehirler) işte bu kadar.

April 26, 2014

3 Yorum


https://www.duolingo.com/profile/Serkan_an

Bir metin de satır başları, renkli ifadeler (kalın, italik vs gibi), örnkeleri alt alta sıralamak vs gibi yazım kurallarına dikkat edilmediği sürece asla kimsenin dikkatini çekmez ve kimse okumaz. Aynı metini daha düzenli yaparsanız ilgi çeker, daha anlaşılır ve daha düzgün olur

Learn English in just 5 minutes a day. For free.