"Did you know England is an island?"

แปลว่า:คุณรู้ไหมว่าอังกฤษเป็นเกาะ

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

คำตอบออกมาก็เหมือนกันทำไมถึงไม่ถูกงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ลอกมายังบอกว่าผิดแล้วจะต้องตอบงัย5555


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

งงงงงงงงงงง


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศอังกฤษเป็นเกาะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย