"Did you know England is an island?"

แปลว่า:คุณรู้ไหมว่าอังกฤษเป็นเกาะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

คำตอบออกมาก็เหมือนกันทำไมถึงไม่ถูกงงงงง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chinkaoian

ลอกมายังบอกว่าผิดแล้วจะต้องตอบงัย5555

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chinkaoian

งงงงงงงงงงง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย