"How did she feel yesterday?"

แปลว่า:เธอรู้สึกอย่างไรเมื่อวานนี้

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/chinkaoian

ลอกคำตอบมายังผิดแล้วจะไปต่อได้งัย


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เธอได้รู้สึกอย่างไรเมื่อวานนี้ ทำให้ภาษาอังกฤษเรียนง่ายขึ้นจริงๆครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย