"I like to sleep in my bed."

แปลว่า:ฉันชอบนอนในเตียงของฉัน

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

in ควรเปลี่ยนเป็น on นะ


https://www.duolingo.com/profile/MuhamaMaso

เห็รด้วยเปลี่ยนจากคำ​ in​ เป็น​ on


https://www.duolingo.com/profile/sopee2

เห็นด้วยค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/Tukky641145

ฉันชอบนอนบนเตียงของฉัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย