"Iliketosleepinmybed."

แปลว่า:ฉันชอบนอนในเตียงของฉัน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Melon470977

in ควรเปลี่ยนเป็น on นะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/MuhamaMaso

เห็รด้วยเปลี่ยนจากคำ​ in​ เป็น​ on

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopee2

เห็นด้วยค่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย