1. Forum
  2. >
  3. Temat: English
  4. >
  5. "Jedz powoli."

"Jedz powoli."

Tłumaczenie:Eat slowly.

April 26, 2014

2 komentarze


https://www.duolingo.com/profile/Roia446116

Ponawiam pytanie, skoro dyskusja ukryta. Kiedy stosuje się "—ly"? Co oznaczałoby "eat slow“?


https://www.duolingo.com/profile/Yola448704

PRZYSŁÓWEK (jak?) - powoli - slowly
Turtles walk slowly - Żółwie powoli chodzą

PRZYMIOTNIK (jaki? jaka? jakie?) - powolny - slow
Turtles are very slow - Żółwie są bardzo powolne

Zwrot "eat slow" nie ma sensu.

Powiązane dyskusje

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.