"I have to live with my parents."

แปลว่า:ฉันต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของฉัน

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Melon470977

โอ๊ย เดี๋ยวก็มีคุณ ไม่มีคุณ


https://www.duolingo.com/profile/ThiradetSa

กูไม่ใส่คุณมันจะผิดได้ยังไงอีเหี้ย ดัดจริต คุณพ่อคุณแม่ อีเวร

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย