Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I eat chicken."

แปลว่า:ฉันกินไก่

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/KaiiSK

"ฉันกินเนื้อไก่" ก็ได้นะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา