"I eat chicken."

แปลว่า:ฉันกินไก่

June 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kaii-30

"ฉันกินเนื้อไก่" ก็ได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/tanakritpu

ฉันเป็นปอบแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย
เริ่มใช้งาน