"The child eats a strawberry."

แปลว่า:เด็กกินสตรอเบอร์รี่ลูกหนึ่ง

June 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/GunnerPoon

เขียนแบบไหนถึงจะถูกขอรับ


https://www.duolingo.com/profile/NavapronBo1

ใช่เขียนแบบไหนจะถูก


https://www.duolingo.com/profile/GafewGidch

เด็กกินสตอเบอรี่หนึ่งลูก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย