Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Đôi khi mọi thứ thật đẹp."

Dịch:Sometimes everything is beautiful.

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Giang702401

Tại sao sometime lại có s nhỉ admin ?

2 tháng trước