Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The tomato is for the soup."

แปลว่า:มะเขือเทศลูกนี้สำหรับซุปนี้

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น