Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not want him to be like that."

Dịch:Tôi không muốn anh ta trở thành như thế .

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinhkyngo
vinhkyngo
  • 25
  • 9
  • 3
  • 543

To be like = trở thành

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/oanh835253

Ra thế

1 tháng trước