Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not want him to be like that."

Dịch:Tôi không muốn anh ta trở thành như thế .

2 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vinhkyngo
vinhkyngo
  • 25
  • 9
  • 3
  • 482

To be like = trở thành

2 tháng trước