Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Your marriage is not legal."

แปลว่า:การแต่งงานของคุณไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

0
2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/chinkaoian

ลอกคำตอบแล้วยังผิดจะไปต่อได้ไหม

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/chinkaoian

จะผ่านได้ไหมถ้าจะแพ้แล้วตอบเป็น10รอบก็ไม่ถูก

0
ตอบกลับ2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา