"I have finished this novel."

แปลว่า:ฉันได้อ่านนวนิยายเรื่องนี้จบ

June 8, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย