"We have never spoken about work."

แปลว่า:พวกเราไม่เคยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องงาน

June 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

ต้องพิมพ์ตรงทุกคำเลยเหรอถึงจะผ่าน เบื่อแระ ไปดีกว่า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย